काय ग आज तुला प्रेम करावस वाटतंय


काय ग आज तुला प्रेम करावस वाटतंय
मी किती तडफडलो तुझ्यासाठी 
हे आता कुठे तुला उमगतंय
तुझ्या आयुष्यातील माझी किंमत 
आता कुठे तुला जाणवतेय 
काय ग आज तुला प्रेम करावस वाटतंय 

काय ग आज तुला प्रेम कारावस वाटतंय 
मी जागविल्या किती रात्री 
त्याचा हिशेब आज कुठे  तुला लागतोय 
मी किती बरसलो या अश्रुनी 
याचा अंदाज आज कुठे तुला येतोय 
काय ग आज तुला प्रेम कारावस वाटतंय 

काय ग आज तुला प्रेम कारावस वाटतंय 
जीतेपणे मरण कस जगलो मी 
ह्याचा अनुभव आज तुला येतोय 
मरणयातना भोगल्यात तुझ्या आठवणीच्या
ते आज कुठे तुला भोगायला लागतंय
काय ग आज तुला प्रेम कारावस वाटतंय 

काय ग आज तुला प्रेम कारावस वाटतंय 
तुझ्या प्रत्येक शब्दासाठी मी आसुसलेलो 
हे आज तुला कुठे जाणवतंय 
तुझ्या जहरी शब्दाचा वार काय होता 
तो आज कुठे तुझ्या जखमातून झळकतोय
काय ग आज तुला प्रेम कारावस वाटतंय 

    

Comments

Popular posts from this blog

श्री रामनवमीच्या शुभेच्छा…

शिवजयंती..... तिथी नुसार कि तारखेनुसार...

जन्मदिनाच्या शिवमय शुभेच्छा….