Posts

Showing posts from December, 2012

उठ हो जागी तू रणरागिनी

Image

कसला रे हा तुझा पुरषार्थ..

Image
कसला रे हा तुझा पुरषार्थ  पुरुष म्हणून जगलास तर त्याला अर्थ पूर्ण करण्यास तुझ्या वासनेचा स्वार्थ हिरावतोयस तू स्त्रीच्या जीवनाचा अर्थ
वासना हि तुझी सोडतेय पातळी  कुणा स्त्रीचे आयुष्य पडतेय त्यास बळी  पडताच तुझी हि नजर काळी   भयंकर शिक्षा थोपतोस तिच्या कपाळी
संत महात्म्यांच्या या पवित्र भूमीत काय हे घडतेय विपरीत पुरुष म्हणोनी मिरवतोयस या जगात पण राक्षसीपणा का तुझ्या कर्मात
स्त्रीचे रक्षण असे तुझ्या हाती  पण का विसरलास तू सारी नाती निर्मळ मनाने बघ तू सभोवती अन जप हि सारी आयां  बहिणीची नाती 
पुराणात हि स्त्री असे देवीसमान का करतोय या दैवत्वाचा अपमान ठेवतोय तू तुझी बुद्धी गहाण अन करतोयस तू या स्त्री शक्तीस आव्हान 
विसरू नको रे ती कालीमाता  जी संपवे राक्षसांसी स्वत:  पापाचा तुझ्या घडा हा भरता संपवेल हि तुला ती रणरागिणी आता
दुर्गवीर चा धीरु  माझे अंतरंग http://dhiruloke.blogspot.in/का असा स्वार्थ पाहिला....

Image
का असा स्वार्थ पाहिला....
हे मानवा का असा स्वार्थ पाहिला......... माणुसकी आज ना राहिली नावाला जो येई तो सावरे स्वतःला  जन्मभर स्वार्थाने बरबटलेला  मरणोत्तर कोण रडे कशाला
हे मानवा का असा स्वार्थ पाहिला......... दया माया करण्यासी तू हुकला  जीवनाच्या वाटेवर आज तू चुकला  मोह मायेत कसा तू झुकला  झुकत झुकत कसा तू प्राणास मुकला 
हे मानवा का असा स्वार्थ पाहिला......... वासनेतूनी विसरलास तू माणुसकी  अखेर ना काही राहिले बाकी  सरताच संपत्तीची लकाकी  येते उपयोगास माणुसकी 
हे मानवा का असा स्वार्थ पाहिला......... मोह माया असे क्षणभंगुर  माणुसकीपुढे होते जणू लंगुर  जेथे उगवे माणुसकीचा अंकुर  स्वार्थ मोह माया होई इथे क्षणभंगुर दुर्गवीर  चा धीरु  माझे अंतरंग http://dhiruloke.blogspot.in/

दुर्गवीर....

Image
धन्य धन्य जाहले जीवन माझे
मी जन्मलो मराठी...
त्या उपरी कळस म्हणोनी,
मी वाढलो मराठी...
सोनियाचा कळस जणू तो
कि मी भेटलो दुर्गवीरांसी..
दुर्गवीर चा धीरु

खूप दिवसांनी

Image
खूप दिवसांनी आज कुणाशी बोलावस वाटत
मनातल्या भावनांना प्रस्थान करावसं वाटत
ती ऐकेल म्हणून,
खूप खूप बोलावसं वाटत
ती वाचेल म्हणून,
खूप खूप लिहावसं वाटत 

खूप दिवसांनी आज कुणाशी बोलावस वाटत
कुणाच्यातरी आठवणीत रमावसं वाटत
सहजच ती आठवल्यावर गालात हसावस वाटत
छानस लाल गुलाब तिला द्यावस वाटत
त्यावेळच तीच हास्य पहावस वाटत

खूप दिवसांनी आज कुणाशी बोलावस वाटत
सर्व काही विसरून तिला आठवावं अस वाटत 
तिच्या आठवणी मध्ये बावळट व्हावस वाटत
तिची वाट पाहत उभ राहावसं वाटत
तिला येताना पाहून तिच्याकडे पहावस वाटत 

खूप दिवसांनी आज कुणाशी बोलावस वाटत
तिने माझी आठवण काढावी अस वाटत
याच विचाराने बहरलेल मन पहावस वाटत 
सहजच ती समोर आली तर 
तिला ते मन दाखवावसं वाटत
धीरु माझे अंतरंग
http://dhiruloke.blogspot.in/

हे बंध रेशमाचे...................

Image

जमल तर....

जमल तर....

असेल खर प्रेम तीच तर बदलेल स्वतास ती,  टिकवायच असेल तुला प्रेम तर तुही माघार घेउन बघ...
भेटन बोलन म्हणजे प्रेम नाही मित्रा, तुही थोडा पुरुषी अहंकार बाजुला ठेवून बघ....
असेल घ्यायची परीक्षा तिच्या प्रेमाची, तर तुही तुझ्या प्रेमाची परीक्षा देऊन बघ......
तू कितीही चुकलास तरी तुझ्या वर प्रेम करण, हा स्त्रित्वाचा पैलू आहे....
काही झाल तरी तिने दुसर प्रेम करू नये, हे खर पुरुषी अहंकाराच लक्षण आहे.....
असेल चुकत ती तर एकदा समजावून बघ, जमल तर माफ़ करून बघ...
तरीही होत असतील तिच्या चूका, तर मात्र प्रेमाची परीक्षा घेउन बघ.....
जमल तर हे अस करून बघ, नाहीतर विसर मागच आणि पुढे चालुन बघ... @[328759653887659:0]  धिरज लोके (दुर्गवीर चा धीरू)
http://dhiruloke.blogspot.in