Friday, 21 December 2012

कसला रे हा तुझा पुरषार्थ..


कसला रे हा तुझा पुरषार्थ 
पुरुष म्हणून जगलास तर त्याला अर्थ
पूर्ण करण्यास तुझ्या वासनेचा स्वार्थ
हिरावतोयस तू स्त्रीच्या जीवनाचा अर्थ

वासना हि तुझी सोडतेय पातळी 
कुणा स्त्रीचे आयुष्य पडतेय त्यास बळी 
पडताच तुझी हि नजर काळी  
भयंकर शिक्षा थोपतोस तिच्या कपाळी

संत महात्म्यांच्या या पवित्र भूमीत
काय हे घडतेय विपरीत
पुरुष म्हणोनी मिरवतोयस या जगात
पण राक्षसीपणा का तुझ्या कर्मात

स्त्रीचे रक्षण असे तुझ्या हाती 
पण का विसरलास तू सारी नाती
निर्मळ मनाने बघ तू सभोवती
अन जप हि सारी आयां  बहिणीची नाती 

पुराणात हि स्त्री असे देवीसमान
का करतोय या दैवत्वाचा अपमान
ठेवतोय तू तुझी बुद्धी गहाण
अन करतोयस तू या स्त्री शक्तीस आव्हान 

विसरू नको रे ती कालीमाता 
जी संपवे राक्षसांसी स्वत: 
पापाचा तुझ्या घडा हा भरता
संपवेल हि तुला ती रणरागिणी आता

   

Wednesday, 19 December 2012

का असा स्वार्थ पाहिला....

Monday, 17 December 2012

दुर्गवीर....


धन्य धन्य जाहले जीवन माझे

मी जन्मलो मराठी...

त्या उपरी कळस म्हणोनी,

मी वाढलो मराठी...

सोनियाचा कळस जणू तो

कि मी भेटलो दुर्गवीरांसी..

दुर्गवीर चा धीरु

Friday, 14 December 2012

खूप दिवसांनी
खूप दिवसांनी आज कुणाशी बोलावस वाटत
मनातल्या भावनांना प्रस्थान करावसं वाटत
ती ऐकेल म्हणून,
खूप खूप बोलावसं वाटत
ती वाचेल म्हणून,
खूप खूप लिहावसं वाटत 

खूप दिवसांनी आज कुणाशी बोलावस वाटत
कुणाच्यातरी आठवणीत रमावसं वाटत
सहजच ती आठवल्यावर गालात हसावस वाटत
छानस लाल गुलाब तिला द्यावस वाटत
त्यावेळच तीच हास्य पहावस वाटत

खूप दिवसांनी आज कुणाशी बोलावस वाटत
सर्व काही विसरून तिला आठवावं अस वाटत 
तिच्या आठवणी मध्ये बावळट व्हावस वाटत
तिची वाट पाहत उभ राहावसं वाटत
तिला येताना पाहून तिच्याकडे पहावस वाटत 

खूप दिवसांनी आज कुणाशी बोलावस वाटत
तिने माझी आठवण काढावी अस वाटत
याच विचाराने बहरलेल मन पहावस वाटत 
सहजच ती समोर आली तर 
तिला ते मन दाखवावसं वाटत
धीरु माझे अंतरंग
http://dhiruloke.blogspot.in/

Sunday, 9 December 2012

हे बंध रेशमाचे...................http://dhiruloke.blogspot.in/

Thursday, 6 December 2012

जमल तर....


जमल तर.... 


असेल खर प्रेम तीच तर बदलेल स्वतास ती, 
टिकवायच असेल तुला प्रेम तर तुही माघार घेउन बघ...

भेटन बोलन म्हणजे प्रेम नाही मित्रा,
तुही थोडा पुरुषी अहंकार बाजुला ठेवून बघ....

असेल घ्यायची परीक्षा तिच्या प्रेमाची,
तर तुही तुझ्या प्रेमाची परीक्षा देऊन बघ......

तू कितीही चुकलास तरी तुझ्या वर प्रेम करण,
हा स्त्रित्वाचा पैलू आहे....

काही झाल तरी तिने दुसर प्रेम करू नये,
हे खर पुरुषी अहंकाराच लक्षण आहे.....

असेल चुकत ती तर एकदा समजावून बघ,
जमल तर माफ़ करून बघ...

तरीही होत असतील तिच्या चूका,
तर मात्र प्रेमाची परीक्षा घेउन बघ.....

जमल तर हे अस करून बघ,
नाहीतर विसर मागच आणि पुढे चालुन बघ...
@[328759653887659:0] 
धिरज लोके (दुर्गवीर चा धीरू)

http://dhiruloke.blogspot.in

गरज

कुणी नेहमीपेक्षा चांगल वागतंय की समजायचं "तुमची गरज लागलीय" कुणी नेहमीपेक्षा वाईट वागतंय की समजायचं "त्यांची गरज भागलीय...