Saturday, 21 December 2013

विठ्ठल
रूप तुझे लेकुरवाळे
भक्तांमध्ये दुडूदुडू खेळे
देवादिंचा देव तू पांडूरंग
बाळ गोपाळांमध्ये होई दंग

Thursday, 19 December 2013

जोडीदार


तुमचा जोडीदार तुमच्या 
कोणत्या गुणांवर भाळतो 
या पेक्षा कोणत्या अवगुणांना 
कंटाळतो यावर लक्ष द्या 
.
.
भविष्यात त्या अवगुणांना टाळून 
नात्यातील मतभेद दूर करता येतील

दुर्गवीर चा धिरु 
माझे अंतरंग 

Wednesday, 18 December 2013

हळवा थेंबत्या चिंब पावसाचा
मी हळवा थेंब जणू
कधी हसवे…… कधी रडवे….…
या पावसास काय म्हणू…
दुर्गवीर चा धीरु
http://dhiruloke.blogspot.in/

Saturday, 14 December 2013

Smile Please


लोक सांगतात जर
मनापासून डोळे बंद केले तर 
तुमच ज्याच्यावर प्रेम आहे 
त्याचा चेहरा दिसतो…… 
म्हणून मी पण काल ट्राय केल………… 
थेट सकाळीच उठलो ना राव…… 

दुर्गवीर चा धिरु 
माझे अंतरंग 

Wednesday, 4 December 2013

मराठी ग्राफीटीआपल्याला होणा-या त्रासापेक्षा 
आपल्या माणसांना होणारा त्रास 
हा जास्त त्रासदायक असतो

Monday, 2 December 2013

विश्वास


एखाद्याला मदत करताना 

एक विचार कायम मनात ठेवा
कि "तो आपल्याला फसवू शकतो" 
कारण 
जर त्याने फसविले तर 
"कमी होते" ते त्यापासून होणारे "दु:ख 
जर नाही फसविले तर 
"वाढतो" तो "विश्वास"
 
माझे अंतरंग 
दुर्गवीर चा धिरु 

गरज

कुणी नेहमीपेक्षा चांगल वागतंय की समजायचं "तुमची गरज लागलीय" कुणी नेहमीपेक्षा वाईट वागतंय की समजायचं "त्यांची गरज भागलीय...