Monday, 26 October 2015

"हुशार" आणि "लाचार"

आज काल तुम्ही किती "हुशार" आहात,
यापेक्षा
तुम्ही किती "लाचार" आहात,
यावर तुमच "पद" ठरते…

Wednesday, 7 October 2015

तुम्ही कोण ?? "भोळे कि चांगले"???


तुमचा कुणीतरी "उपयोग करतय"
म्हणजे तुम्ही "भोळे" आहात….
तुम्ही कुणाच्यातरी "उपयोगी पडताय"….
म्हणजे तुम्ही "चांगले" आहात…

Joy Of Happiness

#JoyOfHappiness माझ्या एका परिचयाच्या व्यक्ती ने मला विचारल “तुम्ही लातुर ला जे सोलार दिवे, भांड्यांचे किट, वाचनालय, शाळेची इमारत देणार...