Monday, 26 October 2015

"हुशार" आणि "लाचार"

आज काल तुम्ही किती "हुशार" आहात,
यापेक्षा
तुम्ही किती "लाचार" आहात,
यावर तुमच "पद" ठरते…

Wednesday, 7 October 2015

तुम्ही कोण ?? "भोळे कि चांगले"???


तुमचा कुणीतरी "उपयोग करतय"
म्हणजे तुम्ही "भोळे" आहात….
तुम्ही कुणाच्यातरी "उपयोगी पडताय"….
म्हणजे तुम्ही "चांगले" आहात…

उजेडाचे डोळे ओले

जगात “नम्र” माणसांचे दोन प्रकार असतात एक जे मुळात “नम्र” नसतात पण सामाजिक परिस्थिती बघून “नम्रपणा” स्विकारतात आणि दुसरे जे मुळात...