Posts

Showing posts from December, 2015

अंधश्रद्धा आणि नास्तिकता

Image
अंधश्रद्धा आणि नास्तिकता


"अंधश्रद्धा आणि नास्तिकता" या दोन शब्दांमध्ये एक पुसटशी रेषा आहे ! ह्या रेषेचे गणित चुकल की सुरु होतो प्रवास, एक तर "फसवणुकीकडे किंवा अराजकतेकडे"...


जर तुम्ही सरसकट सर्व धार्मिक गोष्टि "भोळ्या भाबडेपणाने" किंबहुना "भक्तीभावाने" सहन करत गेलात तर एक वेळ अशी येते की हाच तुमचा "भोळा भाबडा भक्तीभाव" तुम्हाला "फसवणुकीकडे" नेतो.


दुस-या बाजुने सर्व संस्कृती, देव, धर्म, सरसकट "थोतांड" आहे अस म्हणुन त्याला दोष देवु लागलात की तुम्ही "नास्तिक" म्हणुन तुमची हेटाळणी केली जाते.


कुणी तुम्हाला तुमच्या "भक्तीभावाचा" आधार घेवुन फसवतोय हे माहित नसलेला एक समाजिक वर्ग आहे तर


दुस-या बाजुला स्वत:ला "नास्तिक" म्हणवुन घेण्यात धन्यता माननारा एक वर्ग आहे.


तस पाहता हे दोन्ही वर्ग धोकादायक ! दोघेही संस्कृतीची विटंबना करतात एक अविचाराने आणि एक अतीविचाराणे !


काही धार्मिक स्थळांना नुकतीच भेट दिली असता आलेले अनुभव ! इथे कोणत्याही धार्मिक स्थळाचा उल्लेख करुन वाद निर्माण करायची मुळीच इच्छा नाहि …

मूक साक्षीदार....

Image
होय !! मी तोच साक्षीदार आहे ज्याने लढाया लढताना पाहिलय ! पण दुर्दैवाने आज मी स्वत:च लढतोय माझ्या अस्तित्वासाठी...
ओळख पटतेय का काही ?? तोच ज्याची अनेक रुपे आहेत ! कधी मी वीरांच्या पराक्रमाची गाथा सांगत "विरगळी" रुपात असतो तर कधी पतीप्रेमाची साक्ष देत "सतिशिळा" च्या रुपात असतो !! तर कधी वचनाचा मान राखत "गद्देगळ" असा विविध रुपात असतो ! 
पण माझी "अजरामर" रुपे आज "मरणासक्त" अवस्थेत आहेत. जे वीर स्वत:च्या जीवाचा विचार न करता या मातीसाठी लढले आणि आज त्यांचा पराक्रम मातीमोल झालाय.माझ्या शेवटाला सुरुवात केव्हाच झालीय... कुणीतरी या सुरुवातीचा शेवट करा नाहितर माझी ही विविध रुपे एक आख्यायीका बनुन राहतील!
माझी आर्त हाक तुमच्या कानात गुंजण्यापेक्षा काळजाचा ठाव घेईल अशी आशा करतो ! हा "पाषाणह्रदयीपणा" सोडुन या "पाषाणाच्या" हाकेला "ओ" द्याल हीच प्रार्थना.... _/\_
http://dhiruloke.blogspot.in/
9833458151/8097519700/8655823748
www.durgveer.com