Wednesday, 26 July 2017

नात्यांचा हिशेब


नात्यांचा हिशेब मांडला की......
बाकी शून्य राहते


दुर्गवीर चा धीरु

उजेडाचे डोळे ओले

जगात “नम्र” माणसांचे दोन प्रकार असतात एक जे मुळात “नम्र” नसतात पण सामाजिक परिस्थिती बघून “नम्रपणा” स्विकारतात आणि दुसरे जे मुळात...